POLISI PRIVASI

POLISI PRIVASI


Maklumat yang dikumpul
Kami mengumpul maklumat yang diperlukan untuk prosedur pendaftaran di laman web kami. Maklumat yang kami kumpul diserahkan secara sukarela oleh pelanggan kepada kami.

Butir-butir Pengenalan Peribadi
Maklumat pengenalan peribadi anda yang digunakan untuk memproses pesanan anda, disesuaikan maklumat profil anda, mengemas kini status anda membeli-belah dalam talian dan juga untuk memaklumkan kepada anda dengan berita terbaru kami, promosi dan acara peristiwa.

Privasi
Maklumat peribadi anda seperti butir-butir kad kredit, nombor akaun bank akan disimpan rahsia dan sulit dengan kami. Kami tidak akan berkongsi sebarang kandungan peribadi anda tanpa memberi notis terlebih dahulu kepada pelanggan kami.

Keselamatan
Kami akan menggunakan aplikasi keselamatan yang sesuai untuk mengelakkan butir-butir pengenalan peribadi pelanggan bocor dari pihak ketiga, pendedahan haram dan penggodam. Walau bagaimanapun, sila ingat bahawa maklumat yang dihantar melalui internet adalah tidak 100% dijamin selamat dan terjamin.