POLISI PEMULANGAN WANG KEMBALI (REFUNDS)

Dimaklumkan setiap pembelian produk ARYZA tiada ‘Refunds’. Pengguna ARYZA dengan ini jelas (secara langsung atau tidak langsung) menerima polisi ini, dan tergunapakai apabila membeli produk ARYZA.