Dimaklumkan setiap pembelian produk ARYZA tiada ‘Refunds’. Pengguna ARYZA dengan ini jelas (secara langsung atau tidak langsung) menerima polisi ini, dan tergunapakai apabila membeli produk ARYZA.